Publikationer

Artiklar, krönikor och recensioner

 • Vill vi vara kosmopoliter eller medborgare?”, Kvartal, vol. 1, 2016.
 • Våra politiker måste våga tala om människor som siffror”, Tvärdrag. Ung socialdemokratisk idédebatt. Nr 4/2015.
 • Vi måste föreställa oss en ny sorts gemenskap”, Svenska Dagbladet, 19/12-2015.
 • De liberala premisserna”, Axess nr 8/2015, s. 70.
 • Recension av Joakim Scherp, De ofrälse och makten. En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660-1682, i Statsvetenskaplig tidskrift, nr 3/2015, s. 486–489.
 • Recension av Andrew Sabl, Hume's Politics. Coordination and Crisis in the 'History of England’, i Statsvetenskaplig tidskrift, nr 3/2014, s. 352–356.
 • Recension (med Klas Nilsson) av Yun–Casalilla & O'Brien (red.), The Rise of Fiscal States: A Global History 1500–1914 , i Ekonomisk Debatt, nr 5/2014, s. 89–92.
 • Recension av Richard Swedberg, Tocqueville’s Political Economy, i Ekonomisk debatt, nr 5/2012, s. 68-71.
 • ”Richard Rortys pragmatism”, Filosofisk tidskrift, nr 3/2010, pp. 51-56.
 • Recension av Douglas R. Anderson, Philosophy Americana, i Filosofisk tidskrift, nr 1/2009, s. 53-56.
 • ”Richard Rorty in memoriam”, Filosofisk tidskrift, nr 1/2008, s. 60–61.

Översättningar

 • Isaiah Berlin, ”From Hope and Fear Set Free”, i Essäer om frihet, Timbro 2011.

Radio

Föredrag

 • Panelist på temat EU:s flyktingpolitik, vid EU-dagen på Lunds universitet, 14/4 2016. Arrangör: EU-kommissionen. Koordinator: Johan Wullt.
 • Panelist på temat ”Approaching the Migration Crisis in Europe: the Swedish case”, arrangerat av Centrum för Europaforskning, Lunds universitet. Koordinator: Niklas Bernsand. Datum: 2016-02-09.