Under konung Amasis skall Egypten hava varit högst lyckosamt både beträffande det, som floden giver åt jorden, och det, som jorden giver åt människorna. I landet skall då hava funnits inalles tjugo tusen bebodda städer. Det är Amasis, som stiftade den lagen bland egypterna, att varje egypter årligen skulle inför föreståndaren i sitt distrikt uppgiva […]

Artikel i The Economist: ”When grown men cry: Why the BNP vote is growing”. Labour’s vote in Barking [. . .] has declined sharply, from around 65% in 1997 to around 50% in 2005 as the BNP vote has increased. In 2006 the BNP won a score of council seats. And in the European elections […]

Intet nytt, ändå så uppfriskande. All politik som ska vila på frihetlig grund måste skilja mellan vad man ogillar och vad man vill förbjuda, mellan att ta avstånd från människors bruk av sin frihet och att ta ifrån dem själva friheten. Ett samhälle baserat på alla medborgares lika rätt till frihet är förvisso inte ett […]

Här kommer några lästips och en uppdatering om debatten på Crooked Timber. Filosofen Julian Baggini var en av undertecknarna till det offentliga brev som en rad Labour-politiker och självständiga vänsterliberaler skrev  för några dagar sedan och som proklamerade Lib Dems som ”the progressive party”. Baggini skrev på twitter i samband med publikationen: ”Will I regret […]

Artikeln ‘The Silence in Russian Culture’ publicerades i Foreign Affairs 1957. Isaiah Berlin beskriver där bland annat den intellektuella bakgrunden till den sovjetiska totalitarianismen. Over a century ago Russian critics denounced European civilization for its lack of understanding. It seemed to them characteristic of the morally desiccated, limited thinkers of the West to maintain that […]

Här kommer några rader om frågan om presstödet. Jag ska genast säga att min grundinställning är att det ska avskaffas. Men jag ska nu resonera lite kring följande åsikt: ”Att reglera presstöd efter innehåll innebär censur”. Detta var rubriken på en intervju i DN. Det finns två generella saker i den politiska debatten som jag […]