Nu är överklagan färdig och inlämnad. Jag vill tacka pappa och syster, samt Petter, Olof och Lisa för hjälpsamma kommentarer. Överklagan till Högsta domstolen av dom utfärdad av Hovrätten över Skåne och Blekinge den 7 juli 2010 i mål nr […] Ärade justitieråd, Jag skriver till er för att bibringa en klagan. I det mål […]

Det första mästerskap som jag har minnen från är VM i Italien 1990. Jag minns bland annat att jag var hemma hos min granne och tittade på öppningsmatchen, och hur vi efteråt spelade boll mellan äppelträden på tomten. I den åldern är det ofta på oklara grunder som man gör sina ställningstaganden. Mitt favoritlag blev […]

En diskussion om Vilks med min flickvän gav mig känslan av att hon saknade en del av bakgrunden. Lätt ordnat: nu har jag skrivit ut ett exemplar av Kenan Maliks essä ”How to become a real Muslim”.

Kort sammanfattning av Galstons liberalism. William Galston’s liberalism is built on two basic concepts: “expressive liberty” and “political pluralism”. In the “diversity state” which William Galston sketches as an ideal, individuals have expressive liberty, which basically is “a robust though rebuttable presumption in favour of individuals and groups leading their lives as they see fit” […]