Jag skrev två texter i vintras som jag tyvärr inte flaggat för här på bloggen, utan bara på Facebook och Twitter. Jag lovar bättring på denna punkt. ”Våra politiker måste våga tala om människor som siffror”, Tvärdrag. Ung socialdemokratisk idédebatt. Nr 4/2015. ”Vi måste föreställa oss en ny sorts gemenskap”, Svenska Dagbladet, 19/12-2015.

Här kommer några yviga reflektioner med en massa sidospår som borde följas upp. Jag ber härmed om ursäkt på förhand! —Social hållbarhet— När jag för några år sedan la fram min masteruppsats så hade en student i seminariegruppen skrivit en uppsats om begreppet social hållbarhet. Detta begrepp, uppenbart ett modeord i vissa politiska och akademiska […]

Om ni nu har börjat tröttna på flyktingkrisen, låt mig ge ett förslag på en annan känslig fråga som borde debatteras. Kanske får vi tid till detta under 2016. Stycket nedan är från polisen David Lindsö (i Expressen), som har sagt upp sig: Men, den enskilt största anledningen till att jag har fått nog, är […]

Det är många som har kommenterat och häcklat Romsons tårar. Jag må vara oense med Romson om en del saker, både vad gäller lägesbeskrivning och normativa avvägningar, men att Romson fäller tårar när hon fattat ett mycket svårt beslut, det är inte bara förlåtligt – det är hedrande. (Att tårarna kom precis när hon nämnde […]

I mitt förra inlägg noterade jag att den historiska perioden av stater som den helt dominerande formen av politisk ordning innebär att det görs en mycket stark sammankoppling mellan territorium och politisk gemenskap. Att argument kring invandring formuleras i termer av huruvida Sverige är ”fullt” eller inte, är i sig ett väldigt talande exempel på […]

Mitt förra avhandlingsområde handlade om hur man kan förklara staters uppkomst i det tidigmoderna Europa. Det kan tyckas vara ett långt steg till att nu skriva om migration och integration i dagens Sverige. Men det finns kopplingar, och på många sätt är det samma slags politisk-teoretiska intresse som ligger bakom (förutom att det nya ämnet […]

Jag har nöjet att medverka i senaste numret av Axess, med en krönika om intellektuella som engagerar sig politiskt. Närmare bestämt: när de gör en poäng av att de inte längre kan förhålla sig oberörda. Jag lyckades klämma in Athena Farrokhzad, George Orwell och Isaiah Berlin. Krönikan inleds så här: Det sägs numera ofta att vi […]

Nedan följer ett stycke om icke-ideal politisk teori. Det är från min masteruppsats från 2012, och jag har tyvärr inte hängt med så bra i debatten om idealt vs icke-idealt så bra sedan dess. Tips på viktiga artiklar i ämnet mottages tacksamt. När jag läser stycket upplever jag att jag nog är för kritisk mot […]